page_banner

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Öňki zawodyň geçiş derejesiniň 100% -e ýetýändigine göz ýetirmek üçin berk hil gözegçiligi

2. Zawod çalt eltiş ulgamy bilen gramdan kgs-dan metrik tonna çenli gönüden-göni satuw bahasy.

3.Aminokislotalary ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, dünýädäki 25-den gowrak müşderä hyzmat etdi.

4. Önümiňizi gowy çeşmeden kepillendirmek üçin gaty girýän çig mal gözden geçiriş derejesi 100% -e çenli.

5. Biz bilen gepleşiklerden soň belli bir mukdarda mugt nusga, hatda eliňize mugt nusga.

6. Önümiň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen birine derrew eltip bermek.

Bütin dünýäde sergi

2015 CPHI Spanish

2015 CPHI Ispan

2015 CPHI Spanish

2018 CPHI Filadelfiýa

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Tokio

2015 CPHI Spanish

2020 CPHI Şanhaý

2015 CPHI Spanish

2016 CPHI Türkiýe

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Çikago

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Tokio biziň kabinamyzda

2015 CPHI Spanish

Hindi müşderi zawodynyň barlagy

2015 CPHI Spanish

2016 CPHI Türkiýe

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Europeewropa

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Tokio

2015 CPHI Spanish

Kompaniýanyň medeni çäreleri

2015 CPHI Spanish

2018 CPHI Filadelfiýa (2)

2015 CPHI Spanish

2019 CPHI Hindistan

2015 CPHI Spanish

2019CPHI Frankfurt

2015 CPHI Spanish

Dezinfeksiýa bermek