page_banner

Öýjük medeniýeti howpuny azaldyň: Hapalanmakdan akylly boluň

Witroda öýjükleri ösdürip ýetişdireniňizde, iki we üç ölçegli medeniýetleri bakteriýalar, kömelekler ýa-da wiruslar bolsun, iki we üç ölçegli medeniýetleri amatly patogenlerden goramak üçin dogry ýerli ýa-da ulgamlaýyn immun ulgamy ýok.Dürli potensial çeşmelerden medeniýeti çalt ele alyp, synaglaryň dinamikasyna täsir edip, olary peýdasyz edip bilerler.Himiki hapalanma ýaly hapalanmagyň beýleki görnüşleri göze görünmeýän, ýöne uzak täsir edip biler.Nädip etmelidigini öwrenmek üçin şu gollanmany göçürip alyň:


Iş wagty: Awgust-30-2021