sahypa_banner

Öýjük medeniýetiniň töwekgelçiligini azaltmak: Hapalanmak barada akylly boluň

Öýjükleri vitro ösdürip ýetişdireniňizde, iki we üç ölçegli medeniýetleri bakteriýalar, kömelekler ýa-da wiruslar bolsun, iki we üç ölçegli medeniýetleri pursatistik patogenlerden goramak üçin dogry ýerli ýa-da ulgamlaýyn immun ulgamy ýok.Dürli potensial çeşmelerden medeniýeti çalt ele alyp, synaglaryň dinamikasyna täsir edip, olary peýdasyz edip bilerler.Himiki hapalanma ýaly beýleki hapalanma görnüşleri, göze görünmeýän, ýöne uzak täsir edip biler.Nädip etmelidigini öwrenmek üçin şu gollanmany göçürip alyň:


Iş wagty: Awgust-30-2021